Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Rozlučkový táborák

Po celý tento školní rok jsme se v úzkém kruhu každý týden setkávali s dětmi v hodinách náboženství. Poslední hodinu jsme náš kruh rozšířili a přizvali jsme rodiče i sourozence dětí, aby si s námi v úterý 27. června přišli opéct špekáček na závěrečný táborák. Počasí nám přálo (bylo asi 30 stupňů ve stínu – díky, svatý Petře!) a my jsme si ohýnkem ještě přitopili, a tak atmosféra setkání byla doslova vřelá. Špekáčky šly na odbyt, setkali se lidé, kteří si měli co říct, a jsme moc rádi, že si na nás našla v hektickém konci školního roku čas i paní ředitelka. Popovídali jsme si a zhodnotili uplynulý školní rok. Všem, kteří přišli, i těm, kteří se podíleli na technickém zabezpečení (zejména panu školníkovi), ještě jednou děkuji, přeji krásné prázdniny a těším se zase v září.

Mgr. Jiří Velčovský