Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Rozvržení oddělení

Oddělení Číslo učebny Vychovatel(ka) Třídy
1. 317 Mgr. Iveta Viceníková

I.A + I.B 

2. 315 Ing. Jana Kafková
(vedoucí vychovatelka)

 II.B + část II.C

3. 319 Eliška Garlíková, DiS. III.A + III.B 
4. 312 Mgr. Jiří Velčovský

 IV.B + část III.A erin + část IV.A

5. 314 Markéta Zápecová, DiS.  II.A + část II.C
6. 239 Erika Salkim V.A +V.B + V.B erin + IV.C + část III.A erin + část IV.A