Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Rozvržení oddělení

Oddělení Číslo učebny Vychovatelka Třídy
1. 315 Ilona Jirků

I.A, část I.C

2. 317 Ing. Jana Kafková
(vedoucí vychovatelka)

I.B, část I. C

3. 319 Mgr. Iveta Viceníková  
4. 312 Mgr. Jiří Velčovský

 

5. 314 Marcela Gazdošová

 

6. 234 Erika Salkim