Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Rozvržení oddělení

Oddělení Číslo učebny Vychovatelka Třídy
1. 315 Ilona Jirků

I.A, část I.C

2. 317 Ing. Jana Kafková
(vedoucí vychovatelka)

I.B, část I. C

3. 319 Mgr. Iveta Viceníková  II.B, III.A
4. 312 Mgr. Jiří Velčovský

III.B, část II.A

5. 314

Mgr. Barbora Paříková
Vlasta Beníčková

část II.A, II.C,
III.C

6. 234 Erika Salkim  IV.A, IV.B, IV.C
7. 239

Andrea Ronzová, DiS.
Tereza Novotná

V.A, V.B, V.B-E