Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

S pastelkami městem Zlín – co ještě nevíme o našem krajském městě?

Víte, kde přesně byly v centru Zlína nalezeny mamutí kly? Co bylo dříve pod dnešním nákupním centrem Zlaté Jablko? Kam vede tunel pod městem? Kde se nachází nejstarší stromy ve Zlíně? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další již znají žáci třetího a čtvrtého ročníku tříd Erin. Půldenní poznávání našeho krajského města probíhalo převážně v terénu. Program seznámil žáky hravou formou s historií Zlína, pověstmi, architekturou a baťovskou érou. Vzhledem k tomu, že oba ročníky probíraly v předmětu člověk a jeho svět právě město Zlín, stal se pro ně program rozšířením a obohacením tohoto učiva. Během putování Zlínem využívali žáci také plánek města, který byl součástí pracovního sešitu vytvořeného k této příležitosti. Následující dny budou žáci své nové poznatky a vědomosti prokazovat při práci s tímto sešitem.

Mgr. Markéta Krotká