Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku

Dne 11. 1. 2018 se uskuteční schůzka s rodiči žáků 9. ročníku, na které  výchovná poradkyně předá informace o přijímacím řízení na SŠ, přihláškách a zápisových lístcích.  Začátek v 15.30 hodin v učebně č. 135.

Srdečně zve Mgr. G. Pippalová (výchovná poradkyně).