Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Škola nanečisto

 škola nanečisto

Milí předškoláci,
brzy začnete chodit do školy a budou z vás prvňáčci.
Přijďte si v doprovodu rodičů vyzkoušet jednu vyučovací hodinu na naší škole.
S sebou si vezměte přezůvky a pastelky.

8. 12. 2015 a 7. 1. 2016 od 16 hodin

Co vás čeká:
• cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání i jemné a hrubé motoriky
• procvičování pravolevé orientace a orientace v prostoru
• cvičení na rozvoj matematických představ, paměti a pozornosti

Těšíme se na vás!