Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Škola v přírodě – HOSTĚTÍN

Od 2.-5. května se žáci třídy I.C a III.C vydali na školu v přírodě do Hostětína, který se nachází v překrásné krajině Bílých Karpat. Žáci strávili úžasné tři dny v pasivním domě centra Veronica. Po celou dobu pobytu se o třídy starali zkušení lektoři, kteří žákům zábavnou formou zprostředkovávali znalosti z oblasti ekologie a živé přírody. Program zahrnoval například to, jak funguje právě takový pasivní dům, kde žáci po celou dobu pobývali. Naučili se také, jaká řemesla ovládali naši předci. Prakticky si žáci vyzkoušeli techniku zpracovávání ovčí vlny – filcování, která se jim velmi líbila. Domů si také odvážejí krásné výrobky vlastnoručně zhotovené touto technikou. Jelikož k centru patří rozlehlá zahrada a sady, pozorovali žáci zdejší živočichy. Mezi ně patřili například hadi, žáby, vodní živočichové, ptáci či hmyz. V jeden den se z žáků stali průzkumníci, kteří dočasně lovili a chytali živočichy, které následně zkoumali pomocí lup. Žáci prohloubili své znalosti také  v oblasti bylinkářství, kdy ochutnávali nejrůznější bylinné směsi, dozvěděli se, v čem která bylinka pomáhá a jak ji poznat. Každý si také vyrobil krásný vonný pytlíček. Žáci navštívili také tamní moštárnu, jejímž hostem byl i princ Charles z Walesu. Závěrem pobytu prokázali žáci svou nebojácnost a bez problémů zdolali stezku odvahy. 

Mgr. Markéta Krotká