Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020

Vážení rodiče,
do středy 4. 9. 2019 je stále možné přihlásit dítě do školní družiny. Přihlášku naleznete zde: přihláška ŠD 2019.
Můžete si ji také vyžádat u učitelů či vychovatelů.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte kterékoliv paní vychovatelce, panu vychovateli nebo vedoucí vychovatelce. Poplatek za družinu pro letošní školní rok činí 150 Kč/měsíc. Aktuálně příjímáme platby na září – prosinec 2019 ve výši 600 Kč.

Číslo účtu: 30189-1422344369/0800
částka: 600 Kč
Do zprávy příjmence uveďte, prosím, celé jméno dítěte a třídu.

Je možné uhradit „družinkovné“ na celý školní rok najednou – tj. 1 500 Kč

Ing. J. Kafková, vedoucí vychovatelka