Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Školní kolo Pythagoriády

Na konci ledna se uskutečnilo školní kolo matematické Pythagoriády pro žáky 5. – 8. ročníku. Žáci řešili 15 úloh, za každou správnou odpověď získali 1 bod. Úspěšným řešitelem je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. Letos se to podařilo čtyřem žákům z V.C:

Adam Batěk (15 bodů)

Tomáš Lapka (12 bodů)

Pavel Žeravský (11,5 bodů)

Karel Matocha (10,5 bodů)

Všem soutěžícím děkujeme za jejich snahu a přejeme hodně dalších vyřešených matematických oříšků.

 

Zapsala Mgr. G. Pippalová