Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Školní kolo v recitační soutěži žáků prvního stupně

Ve středu 20. února proběhlo školní kolo v recitační soutěži žáků prvního stupně. O soutěž byl velký zájem, zúčastnilo se 29 recitátorů, kteří si sami vybrali texty básní a zpaměti je přednesli porotě a divákům. Protože žáci byli zodpovědně připraveni, měla porota velmi těžké rozhodování, avšak zvítězit mohli jen ti nejlepší. V nejmladší kategorii žáků zvítězila V. Nešporová, druhé místo obsadila V. Šimková a o třetí místo se podělili E. Konečná a Š. Ševců. V kategorii starších žáků první místo získala K. Balajková, druhé místo patřilo H. Krahulcové a O. Pospíšilovi a na třetím místě porota vyhodnotila E. Vlčkovou.

Soutěžícím děkujeme za jejich snahu a pěkný výkon, vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech recitační soutěže.

                                                                                                                                                                                     Mgr. Hana Volná