Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Školní psycholog

Na naší škole působí školní psycholožka Mgr. Barbora Synková.
Kontaktovat ji můžete přes email: psycholog@zsmalenovice.cz nebo osobně (kabinet 117, 2. stupeň). Konzultovat je možné i písemně přes uvedený email.

Činnost školní psycholožky je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a učitelům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školy a náplně práce školní psycholožky.
Psycholožka pomáhá dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a sama přispívá svou činností k překonávání obtíží.

Psycholožka se soustředí především na následující oblasti: 
Konzultační hodiny: 
Po 7.30 – 15.00
Út 9.30 – 17.00 (15.00 – 17.00 objednané konzultace s rodiči)
St 7.30 – 15.00
Čt 7.30 – 15.00
Pá 7.30 – 15.00