Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Školní speciální pedagog

Na naší škole působí školní speciální pedagožka Mgr. Andrea Novosadová. Kontaktovat ji můžete přes email: novosadova@zsmalenovice.cz nebo osobně přímo ve škole (kabinet 117, 2. stupeň).  Osobní konzultace prosím předem domlouvejte mailem.
Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatnou poradenskou činností. Školní poradenské služby jsou definovány vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní speciální pedagožka se zaměřuje především na tyto činnosti:
. podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
· realizace předmětů speciálně pedagogické péče
· realizace podpory přípravy na vyučování
· konzultace a podpora pedagogů při přípravě a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
· konzultace s rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
· konzultace a podpora asistentů pedagoga ve škole
· kooperace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
· preventivní programy pro třídy
· vedení klubu Erin
· dokumentace a administrativa

Konzultační hodiny:
St 9.00 – 10.00
Čt 9.00 – 10.00

Termíny osobních konzultací prosím vždy domlouvejte předem mailem.