Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Školské listy (prosinec 2017) jsou stále k dispozici

Pokud jste ještě nečetli poslední číslo Školských listů z prosince 2017, máte stále možnost to napravit. Poslední výtisky jsou k dispozici v kanceláři školy. Elektronickou verzi najdete také na http://zsmalenovice.cz/skolske-listy-prosinec-2017/.
Dozvíte se v nich například, co se děje ve školní družině, jak svůj první školní rok rozjeli žáci 1.C, informace k preventivnímu programu na naší škole a mnoho dalšího.