Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Soutěž v recitaci a mluveném projevu

Ve středu 6. února 2019 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž a soutěž v mluveném projevu. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                                                                       2. kategorie (8. a 9. ročník)

1. místo K. Šidlíková                                                                                          1. místo L. Dirbáková
2. místo V. Dotti                                                                                                 2. místo M. Zatloukal
3. místo A. Vodárková                                                                                       3. místo E. Přikrylová 

Do soutěže v mluveném projevu se zapojilo 12 žáků. Jejich úkolem bylo po krátké přípravě plynule a smysluplně mluvit o tématu, které si vylosovali. Odvážlivci zapojili svoji fantazii a řečnické dovednosti, jak nejlépe mohli, a zde máme výsledky:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                                                                       2. kategorie (8. a 9. ročník)

1. místo E. Opršalová                                                                                       1. místo K. J. Pospíšil
2. místo D.Družbík                                                                                           2. místo J. Mašláň
3. místo E. Pavlíček                                                                                          3. místo H. Škarpová
                                                                                                                            čestné uznání – D.  Beljajeva 

Všem soutěžícím i porotě děkujeme a postupujícím recitátorům přejeme hodně štěstí a pevný hlas v kole okrskovém.

Mgr. Lucie Juříčková