Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Soutěž v recitaci a mluvním projevu

Ve středu 7.2. se sešli zástupci tříd druhého stupně, aby změřili síly hned ve dvou oblastech – v recitaci a v mluvním projevu.
Do soutěže v mluvním projevu se zapojilo 15 žáků. Po krátké přípravě předvedli divákům a čtyřčlenné porotě, jak zvládnou plynule a smysluplně hovořit o zadaném tématu. Popis pohádkové postavy, nejlepšího kamaráda či Vánoc u nich doma – i taková témata na žáky čekala. Někteří dostali možnost ještě více popustit uzdu své fantazie a představovali si  sebe jako prince, učitele, rodiče nebo toho, kdo má možnost převychovat děti. Všichni se svého úkolu zhostili, jak nejlépe mohli.
Ti nejlepší byli po zásluze oceněni:
                           1. kategorie (6.+7. ročník)                              2. kategorie (8.+9. ročník)
          1. místo
Barbora Válková (VII.A)                                            Hana Škarpová (VIII.A)
          2. místo Barbora Novotná (VII.A)                                          Jan Mašláň (VIII.B)
          3. místo Andrea Lutonská (VI.A)                                           Jana Srovnalová (IX.A)
                                                                        
V recitační soutěži předvedli žáci svoji interpretaci nejen různých básní, ale také prozaického textu. Nejlepší z obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole recitační soutěže.
                          1. kategorie (6.+7. ročník)                              2. kategorie (8.+9. ročník)
         1. místo
Klára Večeřová (VII.A)                                            Lucie Dirbáková (VIII.B)
         2. místo Kristýna Šidlíková (VI.C)                                          Daniela Kapustová (IX.A)
         3. místo Adéla Karlíková (VI.A)                                              Bára Bednaříková (IX.A)
                         Eliška Přikrylová (VII.A)

Děkujeme všem soutěžícím za účast a v neposlední řadě patří poděkování také vyučujícím, které celou soutěž zorganizovaly.

E. Kořenková