Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Soutěž ve spelování

Ještě před vánočními prázdninami se žáci 4. a 5. ročníků a třídy III.A.E utkali v anglickém hláskování. I když by se mohlo zdát, že jde o jednoduchou záležitost, žáci se na soutěž pečlivě připravovali. Jejich snaha a píle nepřišla v niveč. Prokázali výbornou znalost anglické abecedy při diktátu hlásek i celých slov. Ti nejlepší pak soutěžili o nejvyšší příčky při spelování slov zadaných obrázkem.
V mladší kategorii se na 3. místě umístil R. Večerka, na 2. místě V. Velčovská a zvítězil A. Batěk.
Mezi páťáky byla třetí A. Urbánková, druhý byl V. Peprníček. První místo obsadil V. Jašík. Gratulujeme!
Děkujeme všem žákům za účast a chuť věnovat svůj volný čas takovéto soutěži.

-kk-