Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Soutěž ve spelování

Žáci 4. a 5. ročníků ve středu 3. 5 . 2017 soutěžili v anglickém hláskování.
Zástupci jednotlivých skupin museli zvládnout diktát hlásek, vyspelovat napsané slovo a také hláskovali slova zadaná jen obrázkem. Všichni se úkolů zhostili svědomitě. Vybrat tři nejlepší z každého ročníku nebyl jednoduchý úkol, rozhodovaly opravdu jen drobné chybičky.
Všem účastníkům děkujeme za hladký průběh a vysokou úroveň soutěže.

4. ročník 1. Anna Jelínková, IV. A 5. ročník 1. Eliška Hyklová, V.B
  2. Alex Mareček, IV. A   2. David Králík, V.B
  3. Beáta Večerková, III. C-E   3. Matteo Campana, V.A