Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Společná akce ŠD – turnaj v pétanque

„Turnaj v pétanque si dáme – vzájemně se poznáváme.“ Právě tak byla nazvaná zářijová společná akce školní družiny. Dříve než proběhl turnaj mezi vítězi všech oddělení, uskutečnily se menší soutěže v rámci každého oddělení. Děti se naučily pravidla nové hry pétanque, osvojily si zásady fair play, vzájemně se seznámily a prožily spoustu legrace. Děti se do hry zapojily s nadšením. V průběhu pobytu venku soutěžily, navzájem si fandily
a ti nejlepší sklízeli i potlesk.
Když nastal den velkého turnaje, vítězi každého oddělení se sešli na školním hřišti. Všechny děti, které navštěvují školní družinu, fandily a držely palce.
Akce se uskutečnila poslední zářijový týden. Hra začala vhozením „jacka“ do dáli. Následovalo rozdělení pořadí hodu. Některé takticky vhozené koule, oddálily od vítězství jiné. Každý hráč byl maximálně soustředěn a snažil se vyhrát.
Nakonec po náročném turnaji, vyhrál žák první třídy, Daniel Kozárek. Na druhém místě
se umístil žák čtvrté třídy, Martin Kuba a bronzovou medaili získala žákyně první třídy Veronika Novotná. Výherci získali medaile a diplom. Samozřejmě i ti, kteří se neumístili
na prvním až třetím místě, si domů odnesli odměnu. Ta byla vyrobena dětmi z VI. oddělení. Jednalo se o drobnou cenu útěchy těm, kterým štěstí zrovna nepřálo.
Turnaj se vydařil a už se moc těšíme na další společné akce.

Turnaj v pétanque
petanque 14 petanque 13 petanque 12 petanque 11 petanque 10 petanque 9 petanque 8 petanque 7 petanque 6 petanque 5 petanque 4 petanque 3 petanque 2