Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Společné muzicírování a tvoření s klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích

Žáci třídy III. B se vydali v úterý 12. prosince na návštěvu do stacionáře Hvězda v Malenovicích. Spolupráce mezi žáky a klienty pokračuje již třetím rokem. Tentokrát bylo na programu společné muzicírování. Třída III. B není hudební třídou, přesto si připravila pro klienty několik koled. Některé jsme si společně zazpívali v doprovodu akordeonu a další zahráli žáci na flétničky. Poté si všichni obkreslili své dlaně, ze kterých žáci vytvořili netradiční vánoční stromeček. Klientům bude připomínat společné chvíle. Samozřejmě se také tvořilo ve velkém. Tentokrát se vyráběli šiškové pochoutky pro zimní ptactvo, které jako každoročně umístí žáci v okolí hradu Malenovice. Je to výborné místo ke svátečním procházkách. Při tvoření se ujal akordeonu i pan Jaroš, kterému je 90 let. Pořád se ale snaží dělat ostatním radost, i když on sám už bohužel přišel o zrak. Pro žáky jsou setkání vždy velkou školou života, kde se učí trpělivosti a poznávají pravé hodnoty. Uvědomí si, že je důležité myslet i na ostatní a že je obohacující  udělat někoho alespoň na chvíli šťastným. Jsme rádi, že klienti i pracovníci stacionáře se na nás vždy těší. Už teď je domluvená další návštěva na měsíc leden. Věřím, že si žáci i klienti užijí vánoční atmosféry a  v lednu se s chutí pustí do dalších aktivit.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka