Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Společné tvoření s klienty stacionáře Hvězda

Žáci třídy V. B již pátým rokem navštěvují klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. 12. prosince nejprve potěšili žáci klienty hrou na flétnu. Společně zahráli několik koled a navodili tak příjemnou atmosféru. Poté se věnovali všichni společnému tvoření. Nejprve vyráběli společně šiškové pochoutky pro ptáky, které žáci další den umístili u hradu v Malenovicích. Aby něco zůstalo i klientům, vyráběli společně anděla. Anděl je nejen vánočním poslem, ale také milou vzpomínkou na dětství klientů. Ve stacionáři byli žáci v tomto školním roce podruhé. Trochu nám všem bylo líto, že někteří klienti se už společného tvoření nemohli zúčastnit. Přibylo hodně nových klientů, kterým žáci zpříjemnili den. Všichni se při rozloučení těšili na další společné aktivity. Je dobré se někdy zastavit, zaposlouchat se a potěšit blízké. Vánoční svátky jsou k tomu dobrou příležitostí. Ale potěšit někoho můžeme určitě i během celého roku.

Žáci třídy V. B přejí společně s panem asistentem Jiřím Velčovským a třídní učitelkou všem kolegům, žákům naší školy i jejich rodičům krásné prožití vánočních svátků a také hodně štěstí v novém roce 2020.

                                                                 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B