Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Společné tvoření s klienty stacionáře Hvězda

Ve čtvrtek 11. ledna se žáci třídy III. B vydali do stacionáře Hvězda v Malenovicích.
I v novém roce pokračuje hezká spolupráce mezi klienty stacionáře a žáky této třídy. Žáci si ve škole vyrobili královské koruny a společně se naučili hrát na flétny píseň „My tři králové“. Hned na úvod tak popřáli všem klientům hlavně hodně zdraví do nového roku. Poté si žáci připravili několik hudebních hádanek.
Před Vánoci si žáci ve skupinkách ve škole vyrobili vodní cimbal. Stačí znát jen správný poměr vody, sklenice s vodou poté odlišit barevně a za pomoci cinkotu lžíce zazní líbivé melodie. Stejný postup jsme zvolili i nyní, jen sklenice byly o hodně větší. Melodie hrála Kristýnka a klienti měli za úkol poznat, ze které písně melodie jsou. Společně s žáky si potom tyto jednoduché písně zazpívali. Další hudební hádanky byly rytmické. Využili jsme Bobotubes, které nám zapůjčila paní učitelka Bartoníková. Nejprve dávali hádanky klienti žákům a poté naopak žáci klientům. Sklenice s vodou jsme využili i ke společnému tvoření. Pomocí barevné plastelíny se z nich stala vodní akvária. Pracovali tentokrát všichni. Dokonce i klienti, kteří mají problémy se zrakem. Dostali plastelínu, kterou zpracovali, aby byla měkká a dalo se z ní tvořit. Společná díla zdobí velkou místnost pro návštěvy i pobyt klientů.
Žáci se snaží všem klientům udělat radost. Chválím je za slušné chování i trpělivost, kterou při práci musí prokázat. Určitě se jim bude hodit i do života.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy III. B