Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Společné tvoření žáků třídy II. C a klientů stacionáře Hvězda v Malenovicích

V letošním školním roce navázala třída II. C pěknou spolupráci s klienty ve stacionáři Hvězda v Malenovicích.
Na prvním setkání zde prezentovala svůj projekt a vyráběla šiškové pochoutky pro ptáky. Ve čtvrtek 4. května proběhlo druhé setkání. Žáci svou návštěvou klienty moc potěšili. Už při příchodu se ozvalo: „To jsou ti naši, stejní jako posledně“. I žáci se do stacionáře těšili a připravili si na úvod několik lidových písniček, které zahráli na flétnu. Potom už se ale pustili s klienty do společného tvoření. Už ve škole žáci nakašírovali, slepili a vybarvili pestré koule, do kterých umístili čočku, rýži nebo hrách. Firma MATCHBALL nám věnovala barevné folie, ze kterých žáci společně s klienty vystřihovali části obličeje, které umisťovali na připravené koule. Byla to mravenčí práce, jak vtipně poznamenala Anička. Ale při tvoření si připomněli svá jména, popovídali si, vytvořili příjemnou atmosféru. Na závěr žáci všechny odstřižky po tvoření uklidili, klienti si rumba koule vyzkoušeli při společném zpěvu písně „Beskyde, …“
Paní Blumelová rumba koule svým klientům umístila do společné místnosti, kde si při pravidelných aktivitách mohou zazpívat a vzpomenout si při chrastění na setkání s žáky naší školy.
Na červen jsme dohodli další, poslední setkání v tomto školním roce. Klienti i žáci se už moc těší.

Mgr. Libuše Přílučíková