Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Spolupráce s Českým svazem na ochranu netopýrů

Žáci třídy II. C spolupracují již druhým rokem s Českým svazem na ochranu netopýrů. Pod vedením Mgr. Tošenovského vyrobili 4 budky pro stromové netopýry. V pátek 5. května se společně vydali do zámeckého parku ve Zlíně, aby zde tyto budky umístili. Akce měla proběhnout už 19. dubna v rámci oslav Dne Země, pro špatné počasí však byla organizátory přesunuta na květen. Tentokrát počasí vyšlo. Postupně si žáci podepsali a očíslovali své budky, zadali jejich čísla do GPS a pan Tošenovský je dle zadaných souřadnic umístil na volné stromy. Během výukového programu ukázal žákům další budky pro netopýry, ale i pro ptáky, které jsou v zámeckém parku již umístěny. Celou akci i výukový program pozorně natáčeli pracovníci ČT. V rámci environmentálního pořadu proběhne záznam na ČT asi 27. května. Informace o přesném vysílání nám budou ještě zaslány.
Pokud budete mít čas a navštívíte zámecký park ve Zlíně, můžete v korunách stromů objevit 4 budky vyrobené a označené žáky II.C naší školy.
Netopýři patří mezi ohrožené druhy a určitě si zaslouží naší pozornost. Chválím všechny zúčastněné žáky za aktivitu a slušné chování.

Mgr. Libuše Přílučíková