Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Stříbro pro Čamlíky

V úterý 24. dubna 2018 se na zámku v Chropyni konala Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů, které se zúčastnil i náš pěvecký sbor Čamlíci. V konkurenci sborů ze Zlínského kraje jsme se rozhodně neztratili. Čamlíci pod vedením sbormistryně Dany Kozárkové a za klavírního doprovodu Lucie Mudrákové předvedli skvělý výkon, za který jim odborná porota udělila „Stříbrné pásmo“. Čamlíci vystoupili v dopoledním programu. Zazněly písně umělé i lidové, písně s klavírním doprovodem i  bez doprovodu. Na závěr svého soutěžního vystoupení zařadili latinský anonym ze 14. století.
Děkujeme zpěváčkům za vzornou reprezentaci naší školy.

Klára Bartoníková