Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Svačinky

Vážení rodiče, milí žáci a strávníci,

reagujeme na některá přání z dotazníku rodičů, který jste nám vyplnili v loňském šk. roce. Projevili jste zájem o internetové objednávání svačinek, tak jak je to u obědů. 

Po dohodě s firmou bude od 1.10. 2018 spuštěno internetové objednávání svačinek stejně (téměř stejně ) jako u obědů.

Svačinky objednávejte:
v terminálu u jídelny, přesný postup bude na tomto místě vyvěšen a kdykoli vysvětlen
 -nebo přes internet, bude probíhat stejně jako objednávání obědů

 Z. Jančíková                                                                                                                                                          D.Klhůfková
ředitelka školy                                                                                                                                                       vedoucí školní jídelny