Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Tajemství programování robotů (šk. rok 2014/2015)

1. stupeň – žáci v této skupině si nejvíce oblíbili skládání stavebnice Lego technic – motokrosová motorka. Tahle odolná terénní motorka má celou řadu realistických detailů jako je řetězový pohon, funkční písty, přední a zadní zavěšení a terénní pneumatiky. Pro tuto věkovou skupinu ideální stavebnice.

2. stupeň – v této skupině žáci sestavují Lego technic – velké pásové rypadlo. V některých hodinách se žáci učí pracovat s robotem (LEGO MINDSTORMS) a seznamují se s příslušným programem. Robot,  se kterým děti mohou pracovat, má více variant konstrukce,  tudíž představuje pro každého žáka velké množství nápadů, při kterých uplatňují svoji fantazii. Robot poslouchá příkazy dětí, a tím se dostávají do neopakovatelné role vědce, který dává pokyny, a ty jsou realizovány.

robotiI roboti