Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Toulky Prahou

Žáci třídy IV. B pracují ve druhém pololetí tohoto školního roku také na projektu „Toulky Prahou“. V hodinách matematiky objevovali Prahu v číslech, v českém jazyce pracovali s texty od autorů Aleny Ježkové a Jana Zvolského. Postupně si připomínali historické objekty a jména panovníků, za jejichž vlády byly postaveny. Začínali samozřejmě pověstmi. Do Prahy jezdí žáci každým rokem v rámci svých projektů. V minulosti navštívili již 3x areál Pražského hradu. Proto při poslední exkurzi v Praze 11. června se vydali do Židovského muzea, na Vyšehrad a do Muzea Pražských pověstí na Malé Straně. Vyšehrad se rozkládá něco málo přes 3 km jihovýchodně od Pražského hradu na pravém břehu Vltavy.  Asi každý zná pověst o rytíři Horymírovi, jenž byl na Vyšehradě vězněn za knížete Křesomysla, protože ničil stříbrné doly. Jako poslední přání se před smrtí chtěl naposledy projet na svém věrném koni Šemíkovi.  Křesomysl nechal zavřít všechny brány, ale nebylo to dle pověsti nic platné. Šemík přeskočil i s Horymírem hradby a skočil rovnou do Vltavy. Horymír se zachránil, ale statečný Šemík na následky skoku uhynul. Tuto i další pověsti si žáci mohli připomenout na nově zbudovaném dětském hřišti v areálu, kde se  to postavy ze starých českých pověstí jen hemží.  Vzhledem ke vzdálenosti zvolených míst využili žáci hned 3x k přesunům pražské metro. A samozřejmě si prošli i historickou část Prahy od Václavského náměstí na Malou Stranu.
Po návratu do školy si sdělovali své zážitky a vyměňovali si navzájem informace, které jim utkvěly v hlavě. Shodli se, že exkurze byla velmi zdařilá a že získali nové poznatky. S velkou chutí se pustili do nacvičování vybraných pověstí a připravují výstupy pro žáky naší školy i pro rodiče. Výstupy budou probíhat od úterý 18. června do pátku 21. června. Doufáme, že se budou všem „divákům“ líbit.

     Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B