Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky od šk. roku 2016/2017

třída s rošířenou výukou aj logo

ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody, pracuje již téměř deset let s nadanými dětmi. Vyučuje je ve vzdělávacím programu, který odpovídá jejich zájmům, potřebám, rozvíjí je. Tento program je průběžně vyhodnocován pedagogy i externími odborníky (psychologové, vědečtí pracovníci z univerzit aj.). Od 1. 9. 2016 nabízíme rodičům nadaných i nadprůměrných, šikovných dětí tento program částečně modifikován. Je upraven – rozšířen mj. na základě požadavku rodičů tak, aby byla posílena výuka angličtiny. Díky děleným hodinám se budeme nadále diferencovaně věnovat jak dětem nadaným, tak i bystrým, nadprůměrným, šikovným.

Uzávěrka přihlášek do 1. třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky je 7. 2. 2016 (přihláška ke stažení: Prihlaska_Zlin). Vyplněnou přihlášku zašlete na email info@svetvzdelani.cz

Obdržíte kód dítěte a odkaz na nabídku termínů přijímacího pohovoru. Vyberete si čas, který vám bude vyhovovat, a v tomto vybraném čase se dostavíte do Základní školy Zlín, tř. Svobody 868, přísp. org., k přijímacímu pohovoru.

Přijímací pohovory do této třídy budou probíhat 8. 2. 2016 od 8.00 (dle vybraného času)

Informační schůzka, kde budete seznámeni s projektem i s fungováním školy proběhne 8. 2. 2016 v 18.00 ve školní jídelně.

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., ředitelka školy
Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel Svět vzdělání, z.s.

Další informace a kontakt:
                                   tomas.blumenstein@mensa.cz, tel. 603 726 030