Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Upozornění – změna v placení stravného od 1. 3. 2020

Vážení strávníci, žáci, zákonní zástupci žáků, vážení zaměstnanci školy,
jak jste již byli v předstihu informováni, od 1. března 2020 bude možné platit stravné (svačiny, obědy) pouze bezhotovostně.
Důvodem je skutečnost, že roste množství a složitost administrativy v chodu školy, platby v hotovosti činily komplikace při nemoci či jiné nepřítomnosti vedoucí jídelny aj. 

Žádáme tedy malou část strávníků, kteří dosud platili hotovostní platbou, aby si do konce února 2020, tj. včas, zajistili možnost zaplatit za svačiny a obědy bezhotovostně:
– převodem z účtu
-posíláním peněz na školní účet složenkou – pošt. poukázkou 

Děkujeme za pochopení.                                                     

  Vedení školy a školní jídelny

 Údaje pro platby převodem či složenkou:
·         Číslo účtu školní jídelny: 40184-1422344369/0800
·         Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka ve strav. systému  (vyzvedněte u vedoucí šk. jídelny)
·         Konstantní symbol: 2222