Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Úspěchy našich žáků

BLAHOPŘEJEME NAŠIM ŽÁKŮM K JEJICH ÚSPĚŠNÉMU UMÍSTĚNÍ V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH V POSLEDNÍM OBDOBÍ:
Jana Srovnalová z 9. A, obsadila 8. místo ze 62 účastníků olympiády v českém jazyce. Získala také výborné ocenění  – 2. místo v 5. ročníku literární soutěže organizované Střední  odbornou školou Luhačovice na téma Spěchej pomalu. Členy poroty byli i Jan Cimický a Jiří Žáček.
Tato žákyně má mimořádné výsledky i v přírodovědných disciplínách: její vynikající 3. místo v krajském kole biologické olympiády to dosvědčuje.
Štěpán Krejčí z 5. C Er se umístil na 8. místě v matematické olympiádě, v okresním kole. Štěpáne, jen tak dál i v dalších soutěžích a projektech!
Naši tři reprezentanti v okresním kole dějepisné olympiády (Dominik Šlampa, Tereza Fancová, Jana Srovnalová) sice neobsadili místa v první desítce, ale jejich příprava stojí za ocenění.
Těšíme se, že Dominik Šlampa se svými bratry připraví i letos opět skvělý výstup v projektu Příběhy našich sousedů – Historie paměti národa. Již od podzimu na tomto úkolu v rodinném týmu s mladšími bratry pracuje. Nyní je na řadě práce s dokumenty v archivu na Klečůvce a nahrávání autentických výpovědí svědků z okruhu studované osobnosti. Tou je letos jeho pradědeček Štěpán Daněk z Uh. Hradiště.
Na okresní kolo soutěže Konverzace v anglickém jazyce, která je za dveřmi, se intenzivně připravuje i Martin Otrusina ze 7. A. Jeho výsledky v angličtině jsou příslibem, že zabojuje a udělá nám radost!

Mgr. Vladislava Švehlíková