Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Už nám klepou na dveře

Ptáte se kdo? Přece přijímací zkoušky na střední školy. S přípravou jsme začali již na podzim, kdy si žáci mohli prostřednictvím školy objednat Testy pro žáky 9. tříd ZŠ, které vydává nakladatelství Didaktis. Od začátku ledna jsme zvýšili intenzitu přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a začali jsme se scházet každou středu v 7 hodin ráno. Nejdříve zkontrolujeme práci, kterou si žáci vypracovali samostatně doma, a případně znovu vysvětlíme, co nebylo jasné. Následuje další přímá práce s testy a dalšími materiály, kde si žáci navzájem pomáhají vysvětlit některé jevy, které nejsou všem jasné, a tím si sami upevňují své znalosti a přesvědčují se o tom, že problému dobře rozumějí.
Pokud byste si chtěli zkusit, jak byste dopadli u státních přijímacích zkoušek, můžete se podívat na stránky http://www.statniprijimacky.cz, kde jsou zveřejněny testy z posledních let.

Irena Bělíková

Uvědomujeme si, jak velmi důležité je připravit žáky k přijímacím zkouškám z matematiky, proto je v devátém ročníku každoročně zařazen předmět – Cvičení z matematiky. Naším cílem je co nejlépe žáky připravit na tuto důležitou zkoušku.
Tento předmět je zaměřen na rozšíření učiva matematiky a především na přípravu žáků k přijímacím zkouškám.  V prvním pololetí jsme se věnovali rozšiřujícím příkladům z matematiky devátého ročníku, od ledna se intenzivně připravujeme na přijímací zkoušky. Na začátku vyučovací hodiny opakujeme důležité pojmy (správná terminologie) a pamětné počítání. Samotná příprava probíhá prostřednictvím „Testů z matematiky pro školní rok 2017/2018“ a  „Opakování učiva k přijímacím zkouškám z matematiky“. Opakujeme zde znalosti z učiva druhého stupně: 
1)      Číslo a proměnná
2)      Závislosti, vztahy a práce s daty
3)      Geometrie v rovině a prostoru
4)      Nestandartní aplikační úlohy a problémy
5)      Didaktické testy

Zuzana Hynčicová