Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

„V čas jásavý, v čas rozjasněný…“

…zazpívala Carmina bona na bratislavském Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby první víkend v prosinci tohoto roku. Vystoupila opakovaně na Františkánském náměstí i v síni Klariski.
Se svým úvodním „Oh, happy day“ rozehřála publikum. Ve čtyřhlasých úpravách koled Antonína Tučapského si mohli všichni s námi zanotovat známé vánoční písně „U Betléma dnes Maria“, „Štěstí, zdraví“, „Narodil sa Pán“, „Jak jsi krásné neviňátko“. Song Marie Rottrové „Skořápky ořechů“ potěšil zejména českou a slovenskou část posluchačů. Presleyho „I Can´t Falling in Love“ s excelentním sólem dvou deváťáků Jana Hanuše a Martina Otrusiny rozněžnilo snad každé ženské srdce. Závěrečné „Ameno“ naprosto ohromilo všechny přítomné. Ebenova Truvérská mše s vynikajícími flétnami v podání sester Anety a Kláry Večeřových korunovala naše vystoupení.

Za krásné vystoupení patří poděkování všem sboristům. Za bezchybnou korepetici velký dík patří paní učitelce Lucii Ševčíkové. Za pomoc při organizaci a také za starostlivost po celý víkend moc děkujeme paní učitelce Ireně Bělíkové.

Na celé akci se finančně podílelo také město Zlín.

Krásné Vánoce plné odpočinku a relaxace přeje všem Dana Kozárková, sbormistryně.