Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Veletrh práce a vzdělávání

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje připravila ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který proběhne v Kongresovém centru ve Zlíně.

Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje je určena žákům základních a středních škol, jejich rodičům, kariérovým a výchovným poradcům a široké veřejnosti. Návštěvníci zde získají přehled o aktuální situaci na trhu práce a informace důležité pro rozhodnutí o výběru vhodné střední školy, budou mít možnost komunikovat s významnými zástupci přihlášených středních škol a zaměstnavatelů Zlínského kraje, ale i zástupci dalších významných institucí –  Centrum kariérového poradenství  Zlínského kraje, IPS ÚP Zlín, Czechitas z.s., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Eurocentrum Zlín atd.  

Pro žáky bude připraven evaluační dotazník, který po vyplnění a odevzdání u stánku Krajské hospodářské komory ZK bude slosován. Slosování  dotazníků proběhne 3x denně, vždy v 11:00, 13:00, 15:00 hodin, popř. dle potřeby i častěji. Výherci obdrží některou z drobných propagačních cen. 

Po oba dny bude přehlídka otevřena od 9:00 – 17:00 hodin.  Vstup je pro návštěvníky zdarma, akce je financována z OP VVV 2014-2020, projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.