Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Velkomoravská olympiáda

Masarykovo muzeum organizuje již šestým rokem prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích dějepisnou olympiádu na téma Velká Morava. Cílem soutěže je podněcovat děti obou stupňů základních škol k rozšiřování znalostí o vzniku prvního státního útvaru na našem území. Pomáhá žákům uvědomit si kulturní i náboženské hodnoty, které zde vybudoval silný panovnický rod a zanechali za sebou především sv. Cyril a sv. Metoděj.
Soutěžící náleží do 2 věkových kategorií: nižší věková kategorie je pro žáky 4. až 6. třídy, vyšší pak pro žáky 7. až 9. třídy. První kolo probíhá na jednotlivých školách, druhé finálové kolo na Slovanském hradišti v Mikulčicích.
V pátek 28. února se vydali naši školu reprezentovat tři žáci třídy V. B a jedna žákyně třídy IV. B-E. Naši žáci byli velmi úspěšní. Obsadili první a druhé místo. Zároveň žáci obdrželi také první místo v soutěži týmů škol. Všem soutěžícím patří velké poděkování za pěknou reprezentaci naší školy a vítězům samozřejmě gratulujeme.

Mgr. Libuše Přílučíková