Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

VIII.B a T.G.M.

V rámci projektu ke 100.výročí České republiky  vyrazila třída VIII.B  ve čtvrtek 12.4.2018 do Masarykova muzea v Hodoníně. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací  o našem prvním prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi, který se v Hodoníně narodil. Zhlédli také film, který byl sestaven z dobových filmových materiálů a který  byl velmi vhodným doplněním výkladu. Během prohlídky muzea žáci vyplňovali  pracovní list sestavený muzeem pro žáky základních a středních škol. Na závěr se žáci vyfotili před sochou T.G.M, která stojí nedaleko vlakového nádraží. Získané informace použijí při zpracování svého tématu „Naši prezidenti“ v již zmíněném projektu.

Lenka Surovíková a Lenka Pavlová