Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Volný den pro žáky (ředitelské volno) – pondělí 9. 3. 2020

Vážení rodiče žáků 11. ZŠ Malenovice, tř. Svobody,
z důvodu závažné epidemiologické situace vyhlašuji v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 24, odst. 2, v platném znění,  v pondělí 9. 3. 2020 volný den pro žáky školy.
Škola, školní družina a školní jídelna budou tento den mimo provoz.
 
Další aktuální zprávy budou zvřejňovány na webu školy a budou rozesílány hromadnými emaily třídními učiteli.  Žádám zákonné zástupce všech žáků, aby si prostudovali důležitou zprávu k této situaci, která jim bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty třídními učiteli.
Děkuji všem za pochopení této výjimečné situace.   
Z. Jančíková, řed. školy
Sdělení KHS Zlín všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji ze dne 5.3.2020
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území  Zlínského kraje, aby do kolektivu nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.