Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka

Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka se uskuteční ve dvou kolech.
1.března 2018 od 8:30 (individuální testování rozšířené školní zralosti) a 8.března 2018 od 8:30 (práce v celém budoucím kolektivu).
Přihlášku stáhněte a vyplněnou ji pošlete do školy do 29.února 2018 :
Trida_zlin_prihlaska. (.pdf)
Trida_zlin_prihlaska (.doc)