Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výlet IV.B

Na závěr školního roku se i třída IV. B vydala na školní výlet. V úterý 28. května vyrazili žáci vlakem do Bratislavy, hlavního města Slovenska. Nejdříve se vydali k sídlu prezidenta, kde mohli srovnat hradní stráž s naší v Praze. Nejvíce všechny překvapilo, že se sídlo nachází uprostřed města a rušné křižovatky. Poté se žáci vydali na Bratislavský hrad, který je symbolem Bratislavy. Byl opraven v letech 1953 – 1968 v barokním stylu a jsou pro něho typické čtyři věžičky v rozích. Z nádvoří mohli žáci pozorovat výhled na Bratislavu, které dominoval most SNP vybudovaný ve 2. pol. 20. století.
Přestože se Bratislava nachází v severozápadní části Podunajské nížiny a patří k místům s nejteplejší podnebím, nebyl tento den slunečný. Měli jsme však štěstí, při prohlídce města nepršelo, jen občas spadlo pár kapek. V době naší návštěvy Národního muzea se spustil opravdový liják. Všichni byli rádi, že jsme dešti unikli. V muzeu je unikátní expozice přírodovědná. Jsou zde hezky a srozumitelně rozdělena zvířata do podnebných pásů. Velká část expozice je samozřejmě věnována i domácí fauně a flóře. V dalším patře jsme si zopakovali učivo dějepisné části vlastivědy. Nejvíce žáky nadchlo období pravěku a museli jsme se samozřejmě vyfotit s mamutem. V muzeu žáci objevili i vyzu, rybu kterou lovili Slované. Poté jsme pluli lodí Bratislavský okruh, a mohli si tak Bratislavu prohlédnout ze všech stran. V centru města se žáci občerstvili, prohlédli si Národní divadlo, historické jádro města a Michalskou bránu.

Příští školní rok se budou věnovat státům a hlavním městům v Evropě. Určitě si snáze vybaví naše sousedy. Výlet si žáci za celoroční práci zasloužili.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B