Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Vypouštění netopýrů

V pátek 23. března se žáci třídy III. B zúčastnili v Komenského parku ve Zlíně vypouštění netopýrů ze záchranné stanice zpět do přírody. Akce proběhla pod záštitou Odboru životního prostředí a Mgr. Tošenovského. Kromě žáků zachytil akci také dědeček sourozenců Ševčíkových pan Kohoutek. Byl tak hodný, že nám zaslal nejen své fotografie, ale připsal několik svých postřehů.
„Viděli jsme obsazování netopýřích budek novým osazenstvem. V jedné budce bylo hnízdo sýkorek, které muselo jít pryč a ve druhé zase hnízdo sršňů z loňského roku. Dozvěděli jsme se, že sršni jsou užiteční, protože se živí různými brouky – škůdci a že nejsou pro člověka nebezpeční. Pokud nejsou napadeni, tak si nás nevšímají. A další nový poznatek byl, že jed z žihadel u sršňů není silný jak u vos a včel a spíše je bolestivější jejich kousnutí, protože mají silné kusadla. Ale i tady muselo jít sršní hnízdo pryč, aby netopýři měli klid ve svých nových domovech. Nakonec byli netopýři opatrně přemístěni do nových budek a ty pak zavěšeny na připravené konzoly na stromech. Pro děti i pro nás dospělé bylo obsazování netopýřích budek velmi poučné a určitě si vše zapamatujeme pro další použití v životě.“               

Děda

Na závěr bych jen vyslovila přání, kéž by i žáci byli takto pozorní a dovedli shrnout všechny nové poznatky.
Panu Kohoutkovi děkujeme a všem návštěvníkům Komenského parku a města Zlína doporučujeme, aby zvedli oči do výšky stromů a zaznamenali tak, kolik nových netopýřích budek, ale i ptačích, se tam vyskytuje. Každý z nás může přírodě svým dílem pomoci.

                                                                                                                                                   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka III. B