Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výstava fotografií nevinných dětí – Osvětim

Každoročně se v rámci prevence rasismu účastní žáci 9. tříd prohlídky Státního Muzea v Osvětimi –Auschwitz, Birkenau v Polsku.
Z Malenovic jsme vyjížděli v časných ranních hodinách, protože nám exkurze začínala už v 8.30. Nutno podotknout, že ve světě je o tento Památník velký zájem, takže jsme byli objednáni už před rokem a také to, že tam pracuje 250 průvodců, kteří provádějí místní i cizince v různých světových jazycích. Naše průvodkyně paní Barbara mluvila plynně česky a svůj výklad měla mimo faktů zaměřený na příběhy jednotlivých vězňů. S pietou a úctou jsme procházeli objekty s temnou minulostí, která na nás doléhala.

Názory našich žáků:
Martin: „Nejvíce na mě zapůsobily plynové komory a pece. Snažil jsem si uvědomit hrůzu a utrpení, které tam vězni prožívali.“
Dora: „Smutný dojem jsem si odnesla z vystavených fotografií dětí, které byly nevinné. Jejich jediným přečinem bylo, že byli Židé.“ Totéž zapůsobilo i na Adélu, Jarka, Elišku i Honzu.
Pepa: „Díky naší paní průvodkyně bylo všechno asi tak „v pohodě“, ale vystavené lidské vlasy mne dojaly.“
Lukáš: „Přemýšlel jsem o krutosti a nelidském zacházení s vězněnými.“
Bára: „Je hrozné a neuvěřitelné si představit, že jsme byli na místech, kde trpělo a zemřelo tolik lidí.“
Magda: „Mou pozornost přitahovala žena, která kvůli poměrům v táboře zhubla na 25 kg. Pak to byly nádoby, konvice, oblečení, boty…“
Lenka: „Už při pohledu na bránu do tábora jsem pocítila velkou sklíčenost a smutek. Celková atmosféra byla alespoň pro mě velmi nepříjemná. Asi bych se tam už nepodívala…“
Vlastimil: „Nejvíce na mě zapůsobily plynové komory a krematoria, ovšem ve špatném slova smyslu. Velmi nelidské byly tresty, které gestapáci vykonávali na zajatcích. I přes všechny hrůzy, které jsme vyslechli od naší průvodkyně, byla exkurze do Osvětimi zajímavá.“

Za žáky deváté třídy PaedDr. Ludmila Stojaníková a Mgr. Lenka Surovíková