Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výstupy projektu „Po Šternberské stezce“

     Žáci třídy IV. B pracují  v letošním školním roce  na projektu „Po Šternberské stezce“. Smyslem projektu je zmapovat turistickou stezku po stopách posledních majitelů malenovického panství rodu Šternberků. Žáci v terénu navštěvovali zajímavá historická místa, seznamovali se s místními pověstmi i regionální přírodou. Stezka od hradu v Malenovicích ke Svaté vodě existuje a je součástí Cyrilometodějské stezky na Velehrad. Když se od Svaté vody vydáte k obci Karlovice a odbočíte před prvním domem vpravo na polní cestu, dostanete se přes obec Oldřichovice do obce Pohořelice. V této obci poslední Šternberkové na místním zámku pobývali. Po cestě můžete objevovat stopy i po předchozích majitelích rodu Lichtenštejn-Kastelkornů a Salm Neuburků. První část svého projektu prezentovali žáci 20. listopadu na Dětské vědecké konferenci v Uherském Hradišti. Další prezentace proběhly např. pro klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích, pro zástupce z obce Pohořelice a předsedu Klubu českých turistů ve Zlíně. Jde o partnerské organizace, které ke zdárnému průběhu projektu pomohly. Žáci připravují průvodce po této stezce. V plánu mají další aktivity. Pokud máte zájem, můžete se už v lednu těšit na nástěnku u malého Tesca. Historie Malenovic byla před nástupem Tomáše Bati daleko významnější, než si mnozí současníci myslí. Byla by škoda, aby byla zapomenuta. Žáci na základě regionální historie  a přírody si vytváří vztah k místu, kde žijí. V současné době se krajina velmi rychle mění, ubývá pamětníků. Věřím, že projekt žáků třídy IV. B „Po Šternberské stezce“ oživí zájem o místní historii i přírodu.
Pokud vám toto téma není cizí, můžete se i vy zapojit a podpořit svým hlasováním jírovcovou alej u kapličky  v Pohořelicích na odkazu: https://alejroku.cz/2018/jirovcova-alej-u-kaplicky-v-pohorelicich.

 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV.B