Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Vyučování v rytmu bubnů

Dne 25. ledna se v naší škole uskutečnil výchovný koncert pro žáky 5. až 9. ročníků. Tentokrát jej naše hudebnice pojaly netradičně a pozvaly skupinu bubeníků Jumping Drums. Dozvěděli jsme se něco o historii a vývoji rytmických nástrojů, v jakých žánrech se používají, ale i nejrůznější zajímavosti ze života profesionálního bubeníka, který musí trénovat až osm hodin denně, aby se stále udržoval ve formě vynikajícího hráče na rytmické nástroje.
Nakonec jsme všichni prošli lekcí bubnování a naučili se několik základních rytmů. Vybraní žáci pak byli pozváni i na pódium za kapelou, aby si s nimi zahráli skladbu na jejich nástroje.
Za vystoupení byli učinkující odměněni nebývalým potleskem.

Za celé obecenstvo Mgr. Lucie Mudráková