Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výuka finanční gramotnosti

V březnu jsme se žáky 9. ročníku v rámci výuky občanské výchovy dokončili téma Finanční gramotnost.
Co to je?  Nejčastější definice říká, že je to soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.  
Co znamená být gramotný, to ví každý  – umět číst, psát a počítat. Být finančně gramotný znamená naučit se pohybovat ve světě peněz.     
Je důležité, aby se žáci seznámili se základy finanční gramotnosti už ve škole. Orientovat se ve světě finančních nabídek a produktů je totiž čím dál složitější. Nejrůznější lákavé nabídky zboží, různé reklamy, vytvářejí dojem, že se bez nich člověk neobejde. Přitom je to tak jednoduché – stačí vzít si rychlou půjčku. Nejvíc ohroženi mohou být právě mladí lidé, kteří se moc nevyznají v bankovních produktech. Výuka finanční gramotnosti už ve škole je proto jedním z prostředků, jak takovým situacím předejít.  
Výuka finanční gramotnosti  je velmi  potřebným  prvkem ve výuce už od 1. stupně, kde se děti učí spočítat, kolik zaplatí za nákup, hrají si „na obchod“. Na 2. stupni potom počítají úroky, DPH apod., na praktických příkladech se učí rozhodnout, která půjčka bude výhodnější a zda by bylo možné si např. více peněz ušetřit – a kde.     
Naším cílem ve výuce je, aby žáci rozlišili debetní a kreditní kartu, vyznali se ve finančních produktech, znali jejich výhody i nevýhody. Aby své finanční problémy řešili včas. Aby měli přehled o svých příjmech i výdajích, aby své finance plánovali. Aby žili úměrně svým finančním možnostem, aby si vytvářeli finanční rezervy na „horší časy“.

Aby zapomněli na půjčky a naučili se hospodařit! Bude to pro ně ten nejlepší dárek na celý život.

Mgr. Vladislava Švehlíková