Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Vyznamenání Zlínského kraje p. učitelce Přílučíkové

Ve Sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě 2. 4. 2019 při slavnostním aktu obdržela naše paní učitelka I. stupně Mgr. Libuše Přílučíková vyznamenání, které jí bylo uděleno Zlínským krajem. Z rukou představitelů kraje převzala medaili, diplom a krásnou skleněnou sošku sovy, která je symbolem vzdělanosti.
Je to hodnotné a mimořádné ocenění její dlouhodobé kvalitní pedagogické činnosti. Medaile nese kromě znaku Zlínského kraje i sdělení, že její nositelka má vysoké zásluhy a její práce je přínosem k rozvoji vzdělanosti ve Zlínském kraji.

NAŠÍ MILÉ KOLEGYNI ZE SRDCE BLAHOPŘEJEME, VÁŽÍME SI TOHOTO ÚSPĚCHU!

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

Přečtěte si, jak o této události píší jinde na internetu:
Ocenění učitelů (zkola.cz)


Ocenění učitelů (kr-zlinsky.cz)