Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

ŽA-BA-KO 2019

29. května se v zámku ve Vsetíně konal již 8. ročník  Žákovské badatelské konference ŽA-BA-KO. Cílem této konference je nabídnout prostředí, kde mohou žáci základních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy (přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii), představit své vlastní projekty a bádání veřejně, před publikem svých vrstevníků, ale i odborníků z oboru. Konference je určena  pro žáky 5.–9. ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázií. Stalo se již dobrou tradicí, že naši školu na této konferenci reprezentují žáci letošní třídy IV. B. Pravidelně se konference zúčastňují a zahajují ji jako hosté. V letošním roce zde prezentovali svůj projekt „Po Šternberské stezce“. Příspěvek všichni účastníci ocenili velkým potleskem. Žáci obdrželi ocenění od předsedkyně environmentální organizace Líska Vsetína paní Ivy Koutné i od pořadatelky konference Mgr. Ševčíkové. Za muzeum je ocenil Honza Husák. Velkou pochvalu sklidili i od pana doktora Martina Jáče, který učí na Pedagogické fakultě v Olomouci biologii. Moc se mu líbila myšlenka, že žáci propojili už existující polní cesty ve svém okolí regionální historií a přírodou. Žákům patří velká pochvala nejen za prezentaci svého projektu, ale také za slušné chování během celého programu.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B