Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Za Dášeňkou i pejskem a kočičkou

…se dne 5. února se žáci 2.A vypravili do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Čekal je program Josef a Karel Čapkovi – Dášeňka a Pejsek a kočička bratří Čapků. Seznámili se s životy a díly obou slavných bratří, podívali se virtuálně do jejich domova a zahrady, poznali jejich knihy pro děti. Od paní knihovnice a herce Karla Hogera si poslechly pohádky, četly, dívaly se na zfilmovanou Dášeňku z roku 1979, listovaly v různých vydáních knih o pejska hledaly rozdíly v obrázcích knih Dášeňka a Povídání o pejskovi a kočičce. Děkujeme paní knihovnici za zajímavý program. Věříme, že knihami bratří Čapků jsme nelistovali naposledy.

Mgr. M. Oškerová