Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Za poznáním do Olomouce

Poslední březnový týden navštívily všechny třídy Erin Pevnost poznání v Olomouci. Toto bývalé skladiště munice, které bylo součástí bastionové pevnosti, se proměnilo v rafinované útočiště pro vědu a neformální vzdělání, tedy v ideální místo pro naše zvídavé žáky. Nejmladší žáci se zúčastnili programu o sluneční soustavě. Ten jim prostřednictvím promítání v planetáriu a prohlídkou expozice představil nejen planetu Zemi, ale i další planety sluneční soustavy. Žáci druhého ročníku absolvovali program o lidském těle. Vyzkoušeli si, jaké je to být červenou krvinkou či součástí koloběhu krve. Obohatili tak své dosavadní vědomosti o lidském těle zábavnou formou. Třetí třída rozšířila své znalosti o vodě, přesněji o povodňových situacích. V programu pracovali se zátopovým modelem Olomouce, poté si vyzkoušeli, jak se v takové krizové situaci zachovat. Žáci čtvrtého ročníku se na chvíli stali architekty a projektanty nových měst. Dozvěděli se informace o územním plánování a výstavbě, které si také vyzkoušeli. Pokusili se vytvořit taková města, která splňují potřeby dnešní doby a zároveň neubližují přírodě. Nejstarší žáci těchto tříd zvolili program o historii. Na vlastní kůži si vyzkoušeli život v době vlády Marie Terezie. Seznámili se s životem v pevnostním městě a také třeba tím, jak fungovala armáda.  Z pevnosti poznání si odnášíme skvělé zážitky a hlavně nové informace.

Mgr. Markéta Krotká