Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Žáci třídy II. C navštívili obec Pohořelice na Zlínsku

V letošním roce slavíme výročí 300 let od narození Marie Terezie. Málo-kdo ví, že Marii Terezii korunoval na českou královnu Jakub Arnošt Lichtenštejn-Kastelkorn. V té době zastával významnou církevní funkci olomouckého biskupa. Pro nás je zajímavé, že vlastnil hrad Malenovice i blízké panství v Pohořelicích. Právě v této obci nechal přestavět místní zámek podle svých představ, a nově postavit krásný barokní kostel, kapličku i skleníky s parkem. Znak Kastelkornů si můžete prohlédnout nad vstupním portálem i nad oltářem. Žáci třídy II. C se v rámci svého projektu vydali do obce Pohořelice, kde si prohlédli tento kostel, který byl v minulosti spojen se zámkem. Dnes je průchod zazděný. V zámku jsou klienti Charity sv. Anežky České. V blízké kapličce je v současné době malé muzeum obce, kde jsme si vyčetli další informace o majitelích zámku. Poté nastala pro žáky tvořivá část. Ve skupinkách vyráběli barokní oblečení z balících a krepových papírů. Na zdobení využili přírodnin. Pomoc jim nabídly i některé místní seniorky. Na práci měli všichni cca 1 hodinu, ale i tak si užili hodně legrace. V tento den podali i slušný sportovní výkon, protože do kopce v Pohořelicích se vydali pěšky a zvládli ho v rekordním čase.

Mgr. Libuše Přílučíková