Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Žáci třídy II. C se vydali na Karlštejn a na Pražský hrad

Žáci třídy II. C se vydali ve dnech 6. – 7. června v rámci svého celoročního projektu „Za vůní bylinek po hradech a zámcích“ na hrad Karlštejn. Počasí všem přálo. Během dvoudenního pobytu si žáci stihli prohlédnout Muzeum Betlémů na Karlštejně. Hned v přízemí si mohli prohlédnout betlémy ze dřeva, z vosku, cukru nebo chleba. Všechny žáky zaujaly zejména mechanické betlémy. Na půdě se nachází Karlštejnský královský betlém. Jde o loutkový betlém, největší v České republice. Mezi 46 loutkami vyřezávanými ze dřeva a oblečenými v dobových kostýmech přináší Ježíškovi dary 10 nejvýznamnějších českých panovníků v čele s Karlem IV., který mu darem přináší hrad Karlštejn. Celý příběh je ozvučen a osvětlen. Tento nevšední příběh si žáci na vlastní přání poslechli a zhlédli hned 3x. 
Nemohli jsme minout ani Muzeum voskových figurín na Karlštejně. Není tak velké jako v Praze, ale nachází se zde Karel IV. se všemi svými manželkami, Kašpárkem, ale i dalšími středověkými postavami. Ocitli jsme se tak přímo ve středověku. Další historická období samozřejmě také nechyběla. Žáci ožili zejména když procházeli kolem figury Marie Terezie.
Městys Karlštejn je velmi příjemným a romantickým místem. Prošli jsme si tak okolí hradu, kde jsme pořídili krásné fotografie. Natěšeni jsme se vydali přímo na prohlídku hradu, která splnila všechna očekávání. Největší úspěch měla postel Karla IV. a tajná dvířka, kterými vstupoval do komnat svých manželek. Druhý den jsme se zúčastnili výukového programu ke Kapli sv. Kříže pro žáky 1. stupně ZŠ. Paní lektorka přinesla dva svazky klíčů, kterými žáci postupně odemykali branky a dvířka vedoucí až do věže. Po celou dobu nás poutavě seznamovala s významem a stavebními úpravami Karlštejna a zejména věže. Pokorně jsme vstoupili do Kaple sv. Kříže a pod jejím vedením hledali na nebesích hvězdy, měsíc, slunce, … U obrazů svatých od mistra Theodorika jsme hledali výklenky na ostatky a poslouchali příběhy. Určitě si všichni žáčci zapamatovali, že do kaple ženy vstupovat nesměli. Jen císařovna měla vyhrazeno malé okénko s kukátkem, kterým se směla dovnitř podívat. V kapli Karel ukládal korunovační klenoty. Další aktivity byly činnostní.
Navštívili jsme také Pražský hrad. Velkým zážitkem byl už samotný vstup a prohlídka hradní stráže. Prošli jsme všemi nádvořími. Podrobně jsme si prohlédli Chrám sv. Víta a Zlatou uličku, románskou  Baziliku sv. Jiří.  Po starých zámeckých schodech jsme sešli k metru, které nás dopravilo na Hlavní nádraží. Žáci si tak budou lépe pamatovat historické stavby ve Středočeském kraji a v našem hlavním městě.

Mgr. Libuše Přílučíková