Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Zahraniční studenti UTB v hodinách angličtiny

Jedinečnou příležitost procvičit si angličtinu v konverzaci s někým jiným než s paní učitelkou nebo spolužáky měli žáci II. stupně v pátek 16.11.2018.
Na návštěvu k nám přišli zahraniční studenti, kteří tráví část svého studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během prezentací představili země, odkud pocházejí – žáci se tak dozvěděli zajímavosti o Rusku, Litvě a Španělsku. Studenti si také připravili aktivity, díky kterým se žáci museli aktivně zapojovat a používat angličtinu. Takováto zkušenost, kdy žáci musí bezprostředně reagovat a popasovat se třeba i s výrazným přízvukem mluvčího, je velmi cenná a žákům bezesporu pomáhá posunout se dál v praktickém využití cizího jazyka.
Děkujeme všem studentům, kteří svůj čas věnovali našim žákům, a také jejich vyučující PhDr. Barboře Petrů Puhrové, která nám tuto akci již podruhé pomohla zorganizovat.

E. Kořenková