Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Zajímavá fyzika

Ve středu 22.5.2019  proběhla přednáška Ing. Jiřího Mařánka „Zajímavá fyzika.“
Žákům 6. a 7. ročníku přednášející poutavou formou přiblížil v těchto ročnících probírané učivo – fyzikální veličiny jejich měření a historické souvislosti, vlastnosti kapalin a plynů, Archimédův zákon pro plyny a kapaliny, konstrukce lodí, fungování plavebních komor atd.
Žákům se přednáška velmi líbila, o čemž svědčí i to, že během celé přednášky velmi pozorně naslouchali. Doufám, že v nich zase o něco víc vzbudila zájem o fyziku.
V příštím školním roce se můžeme těšit na další zajímavá témata z fyziky.

Ing. Věra Benkovičová